Skip to content

Kilka słów o autorce.
 Image

Swoją Nową Drogę Rozwoju Duchowego rozpoczęłam w 1990/91r. Od 1991r.
Zaraz od samego początku Tej Drogi, dane mi było mieć wgląd w Świat Energii i Ducha. Przyjęłam to naturalnie z Wielką Prostotą. Krocząc tą Drogą, bardzo dużo pracowałam nad Sobą i Swoimi bliskimi, dalszymi i bliższymi. Z tego powodu, że bez przerwy dane mi było widzieć "Ten Inny Świat", to bardzo to polubiłam i bardzo pokochałam ze wzajemnością. Bardzo dużo czasu potrafiłam spędzać na "byciu w Tym Świecie Energii i Ducha".
Moje przeżycia, tzn. widzenie i doznania Tamtego Świata wydarzało się bez przerwy i bez problemów dla mnie, tzn w każdym miejscu. Cząstkowo to opisywałam i rysowałam. Robienie tego na większą skalę uważałam za niemożliwe, bo zbyt dużo tego się zdarzało i oddając się temu nie mogłabym zajmować się swymi ziemskimi obowiązkami. Z czasem zrozumiałam, że przyszedł czas, by się tym zająć i temu poświęcić. Co zaczęłam robić od 2003r. pod wpływem Impulsu, jakim były Przekazy od PANA i od Wielkich Energii.

Swoją Nową Drogę Rozwoju Duchowego rozpoczęłam w 1990/91r. Od 1991r.
Zaraz od samego początku Tej Drogi, dane mi było mieć wgląd w Świat Energii i Ducha. Przyjęłam to naturalnie z Wielką Prostotą. Krocząc tą Drogą, bardzo dużo pracowałam nad Sobą i Swoimi bliskimi, dalszymi i bliższymi. Z tego powodu, że bez przerwy dane mi było widzieć "Ten Inny Świat", to bardzo to polubiłam i bardzo pokochałam ze wzajemnością. Bardzo dużo czasu potrafiłam spędzać na "byciu w Tym Świecie Energii i Ducha".
Moje przeżycia, tzn. widzenie i doznania Tamtego Świata wydarzało się bez przerwy i bez problemów dla mnie, tzn w każdym miejscu. Cząstkowo to opisywałam i rysowałam. Robienie tego na większą skalę uważałam za niemożliwe, bo zbyt dużo tego się zdarzało i oddając się temu nie mogłabym zajmować się swymi ziemskimi obowiązkami. Z czasem zrozumiałam, że przyszedł czas, by się tym zająć i temu poświęcić. Co zaczęłam robić od 2003r. pod wpływem Impulsu, jakim były Przekazy od PANA i od Wielkich Energii.
Skupiłam się na pokazywaniu i przekazywaniu obrazów i opisów ze Świata Energii i Ducha poprzez wewnętrzną Selekcję, tzn., że pokazywałam i przekazywałam tylko to, co sobą czułam i wiedziałam, że należy to przekazać. Należy dodać, że od lat (nawet od czasów dzieciństwa) przychodziły i przychodzą do mnie teksty wierszowane, które układają się w poezje wyrażające Uczucia i przekazy dla mnie i innych oraz dotyczące ziemi i świata... Bardzo wiele tekstów przyszło do mnie wraz
z podkładem muzycznym tj. melodią, jako piosenki i pieśni. To się dzieje w ten sposób, że czuję i słyszę w Sobie całe teksty, które układają się w całość. I mam je w sobie tak długo, dopóki ich nie zapiszę. Teraz, staram się to zaraz zapisywać, przerywając inne zajęcia. Dłuższe teksty przychodzą stopniowo, w odstępach, nawet kilkudniowych.
Celem Przekazów jest pokazanie innym Świata Energii i Ducha. To Uchylenie Nieba daje innym choć częściową możliwość zobaczenia, zrozumienia i ogarnięcia Tamtego Świata, który jest wokół nas i Nas przenika, i dotyka lub po przez międzywymiarowe przejścia pojawia się w naszej rzeczywistości. Moim głównym celem jest przedstawienie Wszechducha - Energii PAN, Energii Boga, która jest Wielowymiarową - Nieograniczoną Istotą, jest Wszechobecna we Wszystkim oraz Wszystkim kieruje w Całym Wszechświecie. Jest to Najwyższa Świadomość na Łonie Energii Najczystszej, Bóg Ojciec - Matka, z której wszystko co jest, jest Stworzone i jest w Niej zawarte, jest z Nią Jednością. A także On, Ona Jest we wszystkim Tym i Jest Tym Wszystkim.
Bardzo dziękuję PANU - mojemu Najmilszemu Stwórcy, że dał mi taką możliwość; widzieć Go, czuć Go i słyszeć Go. Czuję się bardzo wyróżniona, a zarazem bardzo cicha i pokorna wobec Jego Majestatu, Jego Wielkości, Mocy, Mądrości i Miłości. Brak mi słów i wszelkich sposobów, by oddać wiernie to wszystko, a zarazem wiem to całą Sobą, że powinno się zamilczeć w Obliczu Najwyższego. Wszystko to odbywa się w paradoksalnej sytuacji - Boska Dychotomia, wg. "Rozmów z Bogiem" wyd. Limbus. "Jestem na tym Świecie ale już nie jestem z tego Świata".
Moje całe obecne Życie jest Darem dla Stwórcy i Darem Stwórcy dla mnie, bo Jestem z Nim Jednością.
Wiem, że To On, Tym wszystkim, co robię kieruje i To On, zna dokładny tego Cel... Wiem też, że to On, pragnie, by każdy z ludzi na Ziemi też był tak bardzo blisko z Jego Istotą i doznawał też tego wszystkiego, co Jest mi dane doznawać. Ja też tego bardzo pragnę, dlatego dzielę się z Wami tym Wszystkim, z całego Mego Serca i z całej Mej Duszy oraz Sił i możliwości.
Proszę, Przyjmijcie Ten Dar.
                                                                                                        Z Miłością.
                                                                                                                            Jagoda

 
następny artykuł »